kwacha meaning in Hindi, kwacha Definition, kwacha noun meaning, kwacha adjective meaning, kwacha in hindi, Hindi meaning of kwacha, kwacha meaning, Translation, meaning and definition of kwacha in Hindi, kwacha ka Hindi me matalab. dictionary.omgtop10.in: a free online English to Hindi dictionary.