kybosh meaning in Hindi, kybosh Definition, kybosh noun meaning, kybosh adjective meaning, kybosh in hindi, Hindi meaning of kybosh, kybosh meaning, Translation, meaning and definition of kybosh in Hindi, kybosh ka Hindi me matalab. dictionary.omgtop10.in: a free online English to Hindi dictionary.